Αναζήτηση

Δρ. Γιώργος Φωτιάδης

Δόκιμος Ερευνητής

 


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 236)
Fax: 2310 461 341
e-mail: gfotiad-at-fri.gr
 
 

 Σπουδές

·         

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα

·         

 

 

Αντικείμενο Εργασίας

·         

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

·        

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ