Αναζήτηση

Δρ Χρήστος Αστάρας 

Εντεταλμένος Ερευνητής

 


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 204)
Fax: 2310 461 341
e-mail:christos.astaras-at-fri.gr
 
 

 Σπουδές

·         Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (κατεύθυνση: Βιολογία Διατήρησης) (1999), Middlebury College, ΗΠΑ

·         Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές Σπουδές (κατεύθυνση:  Ολοκληρωμένη Προστασία της Φύσης) (2003), Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών, YorkUniversity, Καναδάς

·         Διδακτορικό Δίπλωμα (2009), Τμήμα Βιολογίας Διατήρησης, Georg-August-UniversitätGöttingen, Γερμανία

 

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα

·         Μεταδιδακτορικός Ερευνητής / Συντονιστής μεταπτυχιακού προγράμματος (2010-2017), WildCRU, Τμήμα Ζωολογίας, UniversityofOxford, Αγγλία [Darwin Initiative grant 20-012]

 

 

Αντικείμενο Εργασίας

·         Έρευνα και διαχείριση της άγριας πανίδας

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

·         Οικολογία και εφαρμοσμένη προστασία άγριας πανίδας, με έμφαση στα χερσαία σαρκοφάγα και την θήρα τους

·         Μελέτη συγκρούσεων ανθρώπου – άγριας πανίδας  και σχεδιασμός ή αξιολόγηση υπαρχόντων μέτρων άμβλυνσης τους

·         Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών για θέματα σχετικά με την άγρια πανίδα

·         Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ειδικά βιοακουστικών αισθητήρων, για την ανάπτυξη μη-παρεμβατικών μεθόδων παρακολούθησης και προστασίας της άγριας πανίδας

·         Bελτίωση των μέτρων εκτίμησης και καταπολέμησής της λαθροθηρίας και άλλων παραβατικών δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στην άγρια πανίδα

·         Προώθηση της διεπιστημονικότητας και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων στον τομέα της βιολογίας διατήρησης

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ