Αναζήτηση

Αγρόκτημα Στρυμόνα (Πεπονιά, Ν. Σερρών)Το κτήμα αυτό βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα Στρυμόνα (γέφυρα Πεπονιάς), στο 14ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών - Νιγρίτας. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται σαν ημίξηρο μεσογειακό με δροσερό χειμώνα. Το έδαφος είναι αργιλλοπηλώδους υφής με μόνιμη υδρομορφία, ικανοποιητικής γονιμότητας και παραγωγικότητας.

Η συνολική έκταση του αγροκτήματος αυτού ανέρχεται στα 35 στρέμματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή μοσχευμάτων διαφόρων κλώνων λεύκης και ταυτόχρονα για ερευνητικούς σκοπούς του ΙΔΕ, που έχουν ως αντικείμενο την αξιολόγηση και αξιοποίηση των διάφορων κλώνων λεύκης. Η παραγωγή ανέρχεται σε 500.000 μοσχεύματα ετησίως.

Written on 20/04/2018, 10:06 by fri
2018-04-20-10-06-47Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό...