Αναζήτηση

Δρ. Διαμαντής Στέφανος

  • Τακτικός Ερευνητής


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.202)
Fax: 2310 461 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy12538 + '\'>'+addy_text12538+'<\/a>'; //-->


Σπουδές

  • Πτυχίο Δασολογίας (1970), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (1977), Δασολογική Σχολή Πανεπιστημίου Aberdeen, Μεγάλη Βρετανία.

Μεταδιδακτορική εκπαίδευση:

  • Τμήμα Φυτοπαθολογίας Πανεπιστημίου Berkeley, ΗΠΑ, (1986-1987).

Αντικείμενο εργασίας

  • Δασική παθολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς.
  • Προώθηση της καλλιέργειας της καστανιάς στην Ελλάδα.
  • Καταγραφή, χαρτογράφηση και προστασία της μυκοχλωρίδας της Ελλάδας.