Αναζήτηση

Δρ. Κωνσταντινίδης Παύλος

 

Τακτικός Ερευνητής

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 233)
Fax: 2310 461 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε μορφή pdf