Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Μονογραφίες (Monographs)


1. Γαλλής, Χ., 1988. Παραγωγή βιομάζας από την Medicago arborea κάτω από διαφορετικούς χειρισμούς κοπής και λίπανσης. Διπλωματική εργασία (25 σελ) , Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.


2. Γαλλής, Χ., 1992. Work Fatigue in Forest Operations: Causes and Management. Μεταπτυχιακή μονογραφία Μάστερς, M.Sci. Thesis, Faculty of Forestry and Environmental Management, University of New Brunswick, New Brunswick, Canada. 79 pages.

 

3. Γαλλής, Χ., 1997. Stochastic Computer Simulation of Forest Biomass Logistics in Greece. Διδακτορική διατριβή, Doctoral Dissertation (Doctor of Science in Agriculture and Forestry-Doc. Sci. in Agr. & For.), Department. of Forest Resources Management, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki, Helsinki, Finland. ISBN 951-45-7687-X

 

Ειδικές Μονογραφίες (Special monographs)


4. Ζήσης Σαμαράς, Άγης Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαλλής, Αναστάσιος Μπακιρτζής, Νικόλαος Φιλιππόπουλος, Ζήσης Μπούρος, Στέλιος Δακουράς και Δημήτρης Τσίνογλου, 2004. Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία: H εξέλιξη του τομέα ενέργειας ως το 2018. Μάρτιος 2004, 31 σελίδες. ISBN 960-88503-0-4


5. Sjur Baardsen, Luc Balant,Christos Gallis et al., 2007. Health and Natural Outdoors. COST Strategic Workshop, Final Report, Kjell Nilsson, Chris Baines and Cecil Konijinendijk (editors), Larnaka, Cyprus, 19-21 April, 2007, Official Publication by COST Office, 25 pages.


Βιβλία (Textbooks)


6. Marcus Sangster, Kjell Nilsson, Christos Gallis, Terry Hartig, Sjerp de Vries, Klaus Seeland, Jasper Schipperijn, 2011. Forests, Trees, and Human Health. SPRINGER New York Dordrecht Heidelberg London, 411 pages. ISBN 978-90-481-9805-4


Κεφάλαια σε Βιβλία (Chapters in textbooks)


7. Christos Gallis, Bjarne Holmbom, Paraskevi Moutsatsou, Tytti Sarjala, Joseph Buhagiar, Vesa Virtanen, 2011. Forest Products with Medicinal and Health Promoting Properties. In: Sangster, Kjell Nilsson, Christos Gallis, Terry Hartig, Sjerp de Vries, Klaus Seeland, Jasper Schipperijn (Editors), “Forest, Trees, and Human Health”,  Springer New York Dordrecht Heidelberg London, pages 23-40.


8. Giovanni Sanesi, Christos Gallis, Hans Kasperidus, 2011. Urban Forests and their Ecosystem Services in Relation to Human Health Management. In: Sangster, Kjell Nilsson, Christos Gallis, Terry Hartig, Sjerp de Vries, Klaus Seeland, Jasper Schipperijn (Editors), “Forest, Trees, and Human Health”,  Springer New York Dordrecht Heidelberg London, pages  41-76.


9. Christos Gallis, Marcus Sangster, Gunnar Tellnes , Giovanni Sanesi, Liz O’Brian, Bjarne Holmbom, Kari Batt-Rawden, 2011. Current Status and Research Trends on Forests and Human Health in Europe. In: Prof. Qing Li, editor. “Textbook in Forest Medicine”, Nova Science Publishers, New York. In press.


Βιβλία Συνεδρίων (Conference books)


10. Γαλλής, Χρ. (ed) 2001. Προστασία και Διαχείριση των Παράκτιων Δασών του Νομού Χαλκιδικής.  Πολύγυρος, 20 Νοεμβρίου 2001. University Studio Press, Thessaloniki,  135 σελίδες. ISBN 960-12-1053-9


11. Gallis, Chr. (ed) 2004. Management of Recovered Wood: Recycling, Bioenergy, and Other Options. 22-24 April  2004, Thessaloniki, Greece. University Studio Press, Thessaloniki, 361pages. ISBN 960-12-1275-2


12.  Gallis, Chr. (ed)  2005. Management of Recovered Wood: Strategies towards Technical, Economic, and Environmental Standard in Europe.  29 Sep.-1 October 2005, Bordeaux, France. University Studio Press, Thessaloniki, 320 pages. ISBN 960-12-1424-0


13. Gallis, Chr. (ed) 2005.  Forest, Trees, Human Health and Well being. 13-15 October 2005, Thessaloniki, Greece. Siokis Medical Books, Thessaloniki, 357 pages. ISBN 960-7461-54-1


14. Gallis, Chr. (ed) 2005. Forest Products, Forest Environment and Human Health: Tradition, Reality, and Perspectives. 20-22 April 2005, Firenze, Italy. University Studio Press, Thessaloniki, 127 pages. ISBN 960-12-1424-0


15. Gallis, Chr. (ed)  2007. Management of Recovered Wood: Reaching a Higher Technical, Economic, and Environmental Standard in Europe. 2-4 May 2007, Klagenfurt, Austria. University Studio Press, Thessaloniki,  319 pages. ISBN 978-960-12-1596-9


16. Gallis, Chr. (ed)  2007. Green Care in Agriculture. J 20-22 June 2007, Vienna, Austria. University Studio Press, Thessaloniki, 269 pages. ISBN 978-960-12-1655-3


Πλήρεις δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά μετά από κρίση (Full papers in peer reviewed international journals)


17. Gallis, Chr., 1996. Activity Oriented Stochastic Computer Simulation of Forest Biomass Logistics in Greece. Biomass and Bioenergy, Vol. 10, Nos 5/6: 377-382

18. Gallis, Chr., 2002. Simulation of forest products export logistics: a newsprint paper case study. Forests Products Journal, Vol. 52, No 3: 19-24.


19. Gallis, Chr., 2003. Probabilistic assessment of forest biomass storage time and its effect on cost: a beech wood case study. Forest Products Journal, Vol. 53, No 10: 44-47.


20. Gallis, Chr., 2004. Comparative cost estimation for forwarding small-sized beech logs with horses and mini skidder in northern Greece. Forest Products Journal, Vol 54, No 11: 84-90.


21. Gallis, Chr., Papajanopoulos, A., Papadopoulou, E., 2006. Increasing Resin Production from Pinus halepensis by using New-Resin Tapping Stimulants. Forest Chemicals Review, Vol. 116, No 5: 5-7.


22. Gallis, Chr., 2006. Work-related prevalence of musculoskeletal symptoms among Greek forest workers. International Journal of Industrial Ergonomics, 36:731-736.


23. Gallis, Chr., and Panagopoulou, Pan., 2007. Nutrient intakes of Greek forest workers and researchers do not meet all reference dietary intakes. Nutrition Research, Vol. 27(6: 321-326.


24. Gallis, Chr., 2009. Body Composition and Obesity among Greek Forest Workers and Researchers. International Journal of Body Composition Research, Vol. 7, No.3:85-89.


25. Gallis, Chr., Spyroglou, G., and Papajanopoulos A., 2011. Linear Regression Models to Predict Special Post Production from Logs of Deresinated Pinus halepensis (Mill) Trees. Forest Products Joural, 61(4): 297-301.

 

Πλήρεις δημοσιευμένες εργασίες σε Ελληνικά Περιοδικά μετά από κρίση (Full papers in peer reviewed Greek journals)


26. Γαλλής, Χ., 2001. Αειφορική Διαχείριση των Δασών και Οικολογική Πιστοποίηση των Δασικών Προϊόντων: Διεθνής Πρακτική και Προοπτικές στην Ελλάδα. Γεωτεχνικά  Επιστημονικά Θέματα, 1: 4-10.


27. Γαλλής, Χ., 2002. Επιπτώσεις παραγόντων του περιβάλλοντος εργασίας στην κόπωση και υγεία των εργαζομένων στη συγκομιδή δασικής βιομάζας. Δασική Έρευνα , 14:51-62


28. I. Σπανός, Α. Παπαγιαννόπουλος, Χ. Γαλλής, Μ. Καλαπανίδα, Κ.Σπανός, 2003.  Καταλληλότητα δένδρων Χαλεπίου πεύκης για παραγωγή προϊόντων ξύλου, ρητίνης και μελιού στη Χαλκιδική. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, ΙΙ, Τόμος 14, Τεύχος 1, σελ. 45-53.

 

Πλήρεις δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά χωρίς κρίση(Full papers in Greek journals)


29. Γαλλής, Χ., 2001. Από την Φινλανδία η πρώτη μηχανή που «περπατάει» στη συγκομιδή δασικής βιομάζας. Περιοδική έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 6(19):23-34.


30. Γαλλής, Χ. 2003. Μια Πρόταση Εναλλακτικής Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Απορριμμάτων. Ενημερωτικό Δελτίο Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης, αρ. δελτίου 25, σελ. 1-7.


31. Γαλλής, Χ., 2004. Συγκομιδή του Ξύλου. Περιοδική έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 16, Απρίλιος-Ιούνιος 2004, σελ. 7.


32. Γαλλής, Χ., 2004. Διαχείριση ανακτημένου ξύλου Ανακύκληση-Βιοενέργεια. Περιοδική έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ, Τεύχος 16, Απρίλιος-Ιούνιος 2004, σελ. 25-27.


33. Γαλλής, Χ., 2006. Η οικολογική πιστοποίηση των δασικών προϊόντων. Περιοδικό Επιπλέον, Διμηνιαία έκδοση για το έπιπλο και ξύλο, Δεκέμβριος 2006, σελ.116-117.

 

Πλήρεις δημοσιευμένες εργασίες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (Full papers in international conference proceedings)


34. Gallis, Chr., 1996. The Inventory Times of Forest Biomass as an Indication on the Level of the Operational Management in Greece. Invited paper presented at the European conference: Problems and prospective for managing Cost Effective early Thinnings, 12-17 May, Estoril, Portugal, pages 55-66 of the Proceedings edited by Paul Mitchell, Eric Stevens, Chris Angus-Hankin,  and Pieter D. Kofman.


35. Gallis, Chr., 1996. Determining Work/Rest Schedules for Forest Workers Using Electromyography. Paper presented at Joint ECE/FAO/ILO Committee on Forest Technology, Management and Training, Seminar on: Safety and Health in Forestry are Feasible, 7-11 October 1996, Konolfingen, Switzerland, pages 326-333 of the proceedings.


36. Gallis, Chr., 2000.Export Logistics of Newsprint Paper Reels-An Activity Based Holistic Simulation Study. In Proceedings of the 1st World Symposium on Logistics in Forest Sector, editor Kim Sjostrom, Helsinki, Finland, 15-16 May 2000, pp.45-62.


37. Gerfried Jungmeier, Adolf Merl, Fred McDarby, Christos Gallis, Catharina Hohenthal, Ann-Kristin Petersen, Kostas Spanos, 2001.End of Use and End of Life Aspects in LCA of Wood Products – Selection of Waste Management Options and LCA Integration. In: Proceedings of the final cost action conference, 30 November - 1 December 2001, Hamburg, 25 pages.


38. Gallis, Chr., 2001. Evaluation of environment-human-machine systems in commercial thinning operations and prospects for Greek forestry. In: Proceedings of the International Conference: FOREST RESEARCH: A Challange For an Integrated European Approach, Vol.II, Edited by K. Radoglou, Thessaloniki , August 2001, pp.855-860.


39. Spanos, I., Ch. Gallis, A.Papajiannopoulos,  K. Spanos, 2003. Multiple Uses of Aleppo Pine Forest for Wood and Non-wood Products in Northern Greece. In: Boyan Rossnev (Editor), International Scientific Conference-75 Years of the Forest Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, 1-5 October 2003, Sofia, Bulgaria, pp.384-386.

40. Gerfried Jungmeier, Bengt Hillring, James Hurley, Miha Hunar, Arn Fruehwald, Christos Gallis, 2004. COST Action E31 - Management of Recovered Wood. In: Christos Gallis (Editor), 1st COST E31 Conference “Management of Recovered Wood: Recycling, Bio energy and other Options”, Museum of Ancient Greek and Byzantine Musical Instruments, 22-24 April 2004, Thessaloniki, Greece, pp.17-29.


41. Gerfried Jungmeier, Christos Gallis, Bengt Hillring, Miha Hunar, Arn Fruehwald, 2005. What is COST and COST Action E31 “Management of Recoveredc Wood”. In: Christos Gallis (Editor), 2nd COST E31 Conference “Management of Recovered Wood: Strategies Towards a Higher Technical Economical and Environmental Standard in Europe”, 29 September-1 October 2005, Bordeaux, France, pp.17-32.


42. Kjell Nilsson, Marcus Sangster, Christos Gallis, 2005. COST E39: Forests, Trees, Human Health and Well being. In: Christos Gallis (Editor), 1st COST E39 Conference, 13-15 October 2005, Thessaloniki, Greece, pp.1-3.


43. Bojan Srdjevic, Bengt Hillring, Christos Gallis, Olle Olsson, 2007. Management systems for recovered wood in Europe. In: Christos Gallis (Editor), 3nd COST E31 Conference “Management of Recovered Wood: Reaching a Higher Technical Economical and Environmental Standard in Europe”, 2-4 May 2007, Klagenfurt, Austria, pp.49-77.


44. Bjarne Braastad, Christos Gallis, Joe Sempik, Saverio Senni, Thomas van Elsen, 2007. COST ACTION 866 “Green Care in Agriculture-A Multidisciplinary Scientific Network”. In: Christos Gallis (Editor), 1st COST 866 Conference: Green care in Agriculture: Health effects, Economics and Policies”, 20-22 June, Vienna, Austria, pp.13-24


45. Gallis, Chr., Giagli, K., Karypidoy V., 2010. Quantitative and geographical analysis of solid waste landfill data in the municipalities union of Thessaloniki greater area for the period 2004-2008. In: Conference proceedings of the 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 5-8 October 2010, Chania, Crete, Greece.


46. Gallis. Chr., 2011. Green Care in Agriculture and Forestry for Human Health and Well-being. In: Proceedings of the International conference Ecological tourism: an instrument of territories sustainable development and protection of environment”, 21 – 22 of April 2011, St. Petersburg State Forest Technical Academy, St. Petersburg, Russia, pp. 19-21.

 

Πλήρεις εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων (Full papers in Greek conferences proceedings)


47. Γαλλής, Χρ., 1998. Παλινδρομικά Μοντέλα της Μετατόπισης Ξύλου Οξυάς  Μικρών Διαστάσεων στο Δάσος Ελατιά  της Δράμας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Δασολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου, Πρακτικά.σελ. 503-507.


48. Γαλλής, Χρ., 1998. Ένα Στοχαστικό Μοντέλο Προσομοίωσης σε Υπολογιστή της Λογιστικής της Δασικής Βιομάζας στην Ελλάδα με τη Μέθοδο της Προσανατολισμένης Δραστηριότητας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Δασολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου 15, Πρακτικά σελ. 203-210.


49. Γαλλής, Χρ., 1998. Εφαρμογές Προσομοίωσης σε Υπολογιστή στις Εργασίες Δασικής Βιομάζας: μια Επιλεκτική Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας. 8o Πανελλήνιο Συνέδριο της Δασολογικής Εταιρείας , Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου, Πρακτικά σελ. 196-202.


50. Γαλλής, Χρ., E.W. (Ted) Robak, 1998. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης: μια Πρόταση Σχεδιασμού ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ελληνικής Δασοπονίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. 80 Πανελλήνιο Συνέδριο της Δασολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 3-4 Απριλίου, Πρακτικά σελ. 582-592.


51. Fogelholm, J., και  Γαλλής, Χ., 2001. Προσομοίωση σε υπολογιστές με τη μέθοδο της προσανατολισμένης δραστηριότητας:Θεωρεία και εφαρμογές. 9ον Πανελλήνιο Συνέδριο της Δασολογικής Εταιρείας, Κοζάνη, 17 Οκτωβρίου 2000, Πρακτικά σελ. 724-734..


52. Γαλλής, Χ., 2001. Κριτήρια και Δείκτες Αειφορικής Διαχείρισης των Δασών και η Οικολογική Πιστοποίηση των Δασικών Προϊόντων. 9ον Πανελλήνιο Συνέδριο της Δασολογικής Εταιρείας. Κοζάνη, 17 Οκτωβρίου, 2000, Πρακτικά σελ. 584-591.


53. Γαλλής, Χ., 2002. Σύγχρονα συστήματα και φιλοσοφίες σχεδιασμού και οργάνωσης των εργασιών της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος-μια πρόταση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιστημονική Ημερίδα «Προστασία και Διαχείριση των Παράκτιων Δασών του Νομού Χαλκιδικής», Πολύγυρος 20 Νοεμβρίου 2001, Πρακτικά σελ.9-20.


54. Lindroos, O., Chr. Gallis, 2003. Evaluation of Small Terrain Vehicles for Forest Biomass Extraction in Sweden and Prospects for Greek Forestry. Πρακτικά Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Δασική Πολιτική, Πρεμνοφυή δάση Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Αρχαία Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου 3 Οκτωβρίου 2003. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,ΓΕΩΤΕ, Πρακτικά σελ. 625-636.


55. Γαλλής, Χ., 2003. Εκτίμηση Κόστους και Παραγωγικότητας της Μετατόπισης Ξύλου Οξιάς Μικρών Διαστάσεων με Ζώα και Μικρούς Μετατοπιστές στο Δάσος Ελατιά Δράμας.  Πρακτικά Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Δασική Πολιτική, Πρεμνοφυή δάση Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Αρχαία Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου 3 Οκτωβρίου 2003. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤΕ, Πρακτικά σελ. 267-275..


56. Γαλλής, Χ., 2003. Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού (LOGISTICS) και οι Εφαρμογές της στη Δασική Επιστήμη: Μια Επιλεκτική Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας. Πρακτικά  10ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου Έρευνα, Προστασία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Περιστατικών Δασών και Αστικού Πρασίνου, Τρίπολη, 26-29 Μαΐου 2002, Δασική Πολιτική, Πρεμνοφυή Δάση Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΓΕΩΤΕ, Πρακτικά σελ. 501-508.


57. Γαλλής, Χ., 2003. SPUR-91: Ένα μοντέλο προσομοίωσης σε υπολογιστή της παραγωγής και χρήσης των λιβαδικών εκτάσεων. 3ο Λιβαδοπονικού Συνεδρίου « Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών», Π.Πλατής και Θ. Παπαχρήστου εκδότες), Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, Δημ. Νο. 10, Πρακτικά σελ. 307-313.


58. Gallis, Chr., 2007. Utilization of forest products for human health: new research opportunities. In: Final Report of the European Strategic Conference on “Health and the Natural Outdoors: Research Needs to Promote Human Health”, Kjell Nilsson, Chris Baines and Cecil Konijnedijk (editors), Larnaca, Cyprus, 19-21 April 2007, Official Publication of COST Office Brussels, 25 pages.


59. Γαλλής, Χ., Fogelholm, J., 2008. Μοντέλα Καθοδήγησης Σύνθετων Διαδικασιών Βιομηχανικής Παραγωγής: Δυνατότητες Απεικόνισης της Ποικιλομορφίας τους. 13ο Δασολογικό Συνέδριο «Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών-Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος», Καστοριά, 7-10  Οκτωβρίου 2007. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Πρακτικά σελ. 261-272.


Εργασίες πλήρεις δημοσιευμένες ως περίληψη σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (Full international conference abstracts)


60. Gallis, Chr., 1995. Holistic Computer Simulation Modeling of Forest Operations in Greece: a Pulpwood Study. Invited paper presented at the IUFRO XX World Congress, IUFRO Division 3, S3.04-01 New achievements in forest operations planning and control, 6-12 August, Tampere, Finland.


61. Gallis, Chr., and E.W. (Ted) Robak, 1997. The Proposed Design for an Integrated Forest management System for Greek Forestry. Paper presented at the IUFRO Group 3.04 International Symposium, Madrid, 10-14 June.

 

62. Gallis, Chr., 2000.Increasing Productivity and Controlling of the Work Fatigue in Mechanized Forest Operations by Using Prescribed Active Pauses. Poster presented at IUFRO XXI World Congress, 7-12 August 2000, Kuala Lumpur, Malaysia.


63. Gallis, Chr., Efthimiou, G., Spanos, I., Tsiontsis, A., and Katritzidakis M., 2004. The applicability of geotechnical methods in supporting plant establishment and growth in highway slopes at Northern Greece. International Conference on Eco-Engineering “The use of vegetation to improve slope stability”, 13-17 Sep. 2004, Hotel Capsis, Thessaloniki, Greece.


64. Gallis, Chr., 2008. Therapies and Therapeutic gardens in an ancient Greek Asklepeion: The Hippocrates garden. Final Conference, COST E39 “Forests Trees Human Health and Wellbeing”, 28-30 August 2008, Hamar, Norway.


65. Gallis, Chr., 2009. Green Care in Europe:Past, Present, and Best Practices.  3rd Horticulture Therapy Conference, National Chiang Kai-shek Memorial Hall in Taipei, 23rd April, 2009, Taipei, Taiwan.


66. Gallis, Chr., 2009. Green care in Europe. International Conference on Horticulture Therapy, Buddhist Tzu Chi General Hospital, 25-26 April 2009, Taichung, Taiwan.


67. Gallis, Chr., 2009. Natural Spaces and Therapies in an Ancient Greek Asclepieion. International Conference on “Ecology and Forests for Public Health”, 18-20 September 2009, Oslo, Norway.

 

Προφορικές παρουσιάσεις σε Διεθνή και Εθνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά (Abstracts)


68. Γαλλής, Χρ., 1999. Ολοκληρωμένα Περιφερειακά Συστήματα Διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος: Μία πρόταση εφαρμογής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιστημονική Ημερίδα για την Ισόρροπη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δασολογικός Σύλλογος Λάρισας, αμφιθέατρο ΤΕΙ Λάρισας, Λάρισα.


69. Γαλλής, Χρ., 2006. Καταγραφή και ανάλυση μυοσκελετικών προβλημάτων υλοτόμων του Νομού Δράνας. Ημερίδα εκπαίδευσης Υλοτόμων και Δασεργατών σε θέματα πρώτων βοηθειών, Αμφιθέατρο Νομαρχίας Δράμας, 30 Σεπτεμβρίου 2007, Δράμα.


70. Gerfried Jungmeier , Christos Gallis, Bengt Hillring, Mihar Humar, Arno Fruehwald, 2007. Overview and Achievements of COST Action E31 “Management of Recovered Wood”. 3nd COST E31 Conference “Management of Recovered Wood: Reaching a Higher Technical Economical and Environmental Standard in Europe”, 2-4 May 2007, Klagenfurt, Austria.

 

Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο (επιλογή) (Articles in newspapers)


71. Γαλλής, Χρ. 1994. Πως θα αυξηθεί η δυναμικότητα των ηλικιωμένων εργαζόμενων. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή 2 Οκτωβρίου 1994.


72. Γαλλής, Χρ. 1994. Το εθνικό καθάρισμα Ίμβρου και Τενέδου. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 1994.


73. Γαλλής, Χρ. 1994. Δικαίωμα εργαζομένων η άρνηση εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας-Εφοσον τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια τους. Εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ του Βόλου, Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 1994.


74. Γαλλής, Χρ. 1995. Η πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Πέμπτη, 2 Μαρτίου 1995.


75. Γαλλής, Χρ. 1995. Οι αγρότες στις νέες συνθήκες. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Τετάρτη, 22 Μαρτίου 1995.


76. Γαλλής, Χρ., 1995. Να ιδρυθεί Ελληνικό γραφείο Διεθνούς Ανάπτυξης-Συνεργασίας.  Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Πέμπτη, 15 Ιουνίου 1995.


77. Γαλλής, Χρ. 1995. Η ιστορία του Επιστημονικού Πάρκου-Η περίπτωση του Ελσίνκι της Φινλανδίας. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, 6 Ιουλίου 1995.


78. Γαλλής, Χρ. 1995. Ξεφτίζοντας, σιγά-σιγά το πανί της Ελλάδας…! Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Τρίτη, 26 Ιουλίου 1995.


79. Γαλλής, Χρ. 1995. Αλλαγή εργασίας και ευημερία του ατόμου. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 1995.


80. Γαλλής, Χρ. 1995. Η οργάνωση της εργασιακής υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 1995.


81. Γαλλής, Χρ. 1996. Παράγοντες που επιδρούν στην υγεία και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή 14 Ιανουαρίου 1996.


82. Γαλλής, Χρ. 1996. Οι δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 1996.


83. Γαλλής, Χρ. 1997. Η πολιτική στην κοινωνία της γνώσης. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή, 25 Μαΐου 1997.


84. Γαλλής, Χρ. 1997. Το σχέδιο «Ι.Καποδίστριας» και η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 1997.


85. Γαλλής, Χρ. 1997. Η ιδέα του εκσυγχρονισμού στην μεταπολεμική Ελλάδα. Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή, 22 Ιουνίου 1997.


86. Γαλλής, Χρ. 1998..Η οικολογική πιστοποίηση δασικών προϊόντων. Εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής”- Νέες Εποχές, 25 Οκτωβρίου 1998.


87. Γαλλής, Χρ., 1999. Απεργία Αγροτών- Οι αγρότες στις νέες συνθήκες (ξαναδημοσίευση). Εφημερίδα Θεσσαλία του Βόλου, Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 1999.


88. Γαλλής, Χρ.1999. Φυσικό Περιβάλλον: Προτάσεις Διαχείρισης. Περιοδικό “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ”, 16 Σεπτεμβρίου, 1999.


89. Γαλλής, Χρ. 2004. Overview of the Conference: Management of Recovered Wood: Recycling, Bioenergy and Other Options, for possible Investment Opportunities in Greece, Thessaloniki, 22-24 April 2004.  Ενημερωτικό Δελτίο του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων, Μάιος 2004, Αθήνα.


90. Γαλλής, Χρ. 2006. Συνέντευξη με τίτλο: “Από μυοσκελετικά προβλήματα ταλαιπωρούνται οι Έλληνες ξυλοκόποι”. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 30 Σεπτεμβρίου 2006.


91. Γαλλής, Χρ. 2007. Συνέντευξη με τίτλο:” Η Ελλάδα δεν έχει ουσιαστικά δασική υπηρεσία”. Εφημερίδα “Καθημερινή”, 1 Σεπτεμβρίου 2007.


92. Γαλλής, Χρ. 2008. Μια πρόταση εναλλακτικής  διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων. Εφημερίδα « Ο Κόσμος του Επενδυτή», 10 Μαΐου 2008.


93. Γαλλής, Χρ. 2008. Συνέντευξη με τίτλο: “Θεραπεία  με συνταγή γιατρού σε αγροκτήματα αντί σε ψυχιατρεία”. Εφημερίδα “ Έθνος”, 7 Οκτωβρίου 2008.


94. Γαλλής, Χρ. 2008. Συνέντευξη με τίτλο:”Θεραπεία ψυχική και σωματική σε αγροκτήματα-καταπολέμηση της κατάθλιψης μέσα σε «θεραπευτικά δάση»”. Εφημερίδα “Αδέσμευτος Τύπος”, 7 Οκτωβρίου 2008.


95. Γαλλής, Χρ. 2009. Από την εσωστρέφεια στους ανοιχτούς ορίζοντες η εξωτερική πολιτική. Εφημερίδα « Ο Κόσμος του Επενδυτή», 17 Ιανουαρίου 2009.


96. Γαλλής, Χρ. 2009. Το μέλλον βρίσκεται στους σύγχρονους αγροτικούς συνεταιρισμούς-επιχειρήσεις. Εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», 25 Ιουλίου 2009.


97. Γαλλής, Χρ. 2009. Η Φινλανδική οικονομική κρίση του 1990 και η σημερινή κρίση στην Ελλάδα: ομοιότητες και διαφορές στην οικονομική πολιτική ανάκαμψης και ανάπτυξης. Εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», 12 Σεπτεμβρίου 2009.


98. Γαλλής, Χρ. 2009. Οκτώ πυλώνες ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας. Εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», 19 Δεκεμβρίου 2009.


99. Γαλλής, Χρ. 2010. Παραγωγικές επενδύσεις εδώ και τώρα. Εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», 2 Οκτωβρίου 2010.


100. Γαλλής, Χρ., 2011. Το Ιαπωνικό Μοντέλο Αστυνόμευσης. Εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», 23 Ιουλίου 2011.


101. Γαλλής, Χρ., 2011. Η Πολιτική Προστασία στην Ιαπωνική Εκπαίδευση. Εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», 28 Οκτωβρίου 2011.

Ανακοίνωση εκλογών για ΕΣΙ...

Written on 14/09/2018, 09:56 by fri
Ανακοίνωση