Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 Διατριβή 

 

1. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1998. Οικολογία αναπαραγωγής του Λευκοτσικνιά [Egretta garzetta garzetta (L., 1766)] στο δέλτα του ποταμού Αξιού. Διδακτορική διατριβή. Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 208 σελίδες.

 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά μετά από κρίση

1. GOUTNER V. & S. KAZANTZIDIS. 1989. Evaluation of the relative importance of the zoning of the Evros Delta wetland (Greece) for bird groups of special conservation interest. Acta Oecologica - Oecologia Applicata 10 (4): 365-378. 

 

2. GOUTNER V.,Η. JERRENTRUP, S. KAZANTZIDIS & T. NAZIRIDES. 1991. Occurrence of the Cattle egret, Bubulcus ibis, in Greece. Rivista Italiana Ornitologia 61: 107-112.

 

3. GOUTNER V. & S. KAZANTZIDIS. 1992. Shorebird populations in the Evros Delta, Greece.Bios 1: 65-94.

 

4. KAZANTZIDIS S. & V. GOUTNER. 1996. Foraging ecology and conservation of feeding habitats of Little egrets (Egretta garzetta) in the Axios river delta, Macedonia, Greece. Colonial Waterbirds 19 (Special Publication 1): 115-121.

 

  5. KAZANTZIDIS S., H. HAFNER & V. GOUTNER.1997. Comparative breeding ecology of Little egret (Egretta garzetta) in the Axios (Greece) and the Camargue (France). Revue Ecologie (Terre Vie) 51: 313-327. 

 

6. KAZANTZIDIS S., V. GOUTNER, M. PYROVETSI & A. SINIS. 1997. Comparative nest site selection and breeding success in 2 sympatric ardeids, Black-crowned Night heron (Nycticorax nycticorax) and Little egret (Egretta garzetta) in Axios Delta, Macedonia, Greece. Colonial Waterbirds 20: 505-517. 

 

7. KAZANTZIDIS S. 2000. Breeding ecology of the Little egret (Egretta garzetta garzetta L., 1756) at the Axios Delta, Macedonia, Greece. Bios 5: 83-85.

 

8. KAZANTZIDIS S. & V. GOUTNER. 2005. The diet of nestlings of three ardeidae species (Aves, Ciconiiformes) in the Axios Delta, Greece. Belgian Journal of Zoology 135: 165-170.

 

9. PAPAKOSTAS G., S. KAZANTZIDIS, V. GOUTNER and Ir. CHARALAMBIDOU. 2005. Factors affecting the foraging behavior of the Squacco Heron. Waterbirds 28 (1): 28-34.

 

10. GOUTNER V., S. KAZANTZIDIS & Ir. CHARALAMBIDOU. 2005. Patterns of occurrence of waders (Aves, Charadrii) in the Axios Delta, Macedonia, Greece. Journal of Biological Research 3: 47-58.  http://www.jbr.gr/papers20051/05-Goutner.pdf

 

11. KOUKOURAS A., Α.Ι. SINIS, D. BOBORI, S. KAZANTZIDIS & M-S. KITSOS. 2007. The echinoderm (Deuterostomia) fauna of the Aegean Sea, and comparison with those of the neighbouring seas. Journal of Biological Research – Thessaloniki 7: 67-92.   http://www.jbr.gr/papers20071/07-Koukouras%20et%20al.pdf

 

12. KAZANTZIDIS S. 2007. Trends in current ornithology in Greece. Journal of Biological Research – Thessaloniki 8: 139-149.  http://www.jbr.gr/papers20072/03-Kazantzidis.pdf

 

13. KAZANTZIDIS S. and V. GOUTNER. 2008. Abundance and habitat use by herons (Ardeidae) in the Axios delta, northern Greece. Journal of Biological Research – Thessaloniki 10: 129-138.  http://www.jbr.gr/papers20082/02-Kazantzidis%20et%20al.pdf

 

14. KAZANTZIDIS S., D. VANGELUWE, G. HANDRINOS, F. PERGANTIS, I. SCHOGOLEV and Y. ROUSSOPOULOS. 2009. The migration of waders (Aves, Charadrii) in Greece. Avocetta 33 (2): 171-183.  

 

 15. KARMIRIS I., S. KAZANTZIDIS and T. G. PAPACHRISTOU. 2010. Variation in diet composition of wintering waterfowl among Greek wetlands. Avocetta 34: 21-28. 

 

16. KARMIRIS I., P. PLATIS, S. KAZANTZIDIS and T. PAPACHRISTOU. 2011. Diet selection by domestic and wild herbivore species in a coastal Mediterranean wetland. Ann. Zool. Fennici 48: 233-242. 

 

 17. ALIVIZATOS H., S. KAZANTZIDIS & P. BIRTSAS. 2011. Winter diet of the Marsh harrier Circus aeruginosus (Aves, Accipitriformes) in the Evros Delta (Greece). Sci. Annals of the Danube Delta Institute 17: 11-14.  http://www.ddni.ro/manager/editor/UserFiles/File/Anale2011/art_2_din_2011.pdf

 

 18. KAZANTZIDIS S., G. YFANTIS, K. POIRAZIDIS. 2013. Factors influencing species composition and nest abundance of heron colonies. Journal of Biological Research - Thessaloniki 20: 276-289. http://www.jbr.gr/main/papers20132/11-Kazantzidis%20et%20al._BIOLOGICAL%20RESEARCH%2020.pdf

 

19. ALOUPI M., S. KAZANTZIDIS, T. AKRIOTIS, E. BANTIKOU, V-O. HATZIDAKI. 2015. Lesser White-fronted Anser erythropus and Greater White-fronted (A. albifrons) Geese wintering in Greek wetlands are not threatened by Pb through shot ingestion. Science of the Total Environment 527-528: 279-286.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715300176

 

 20. KAZANTZIDIS S., M. PANAGIOTOPOULOU, A. CHRISTIDIS, E. PATETSINI, S. DONTH. 2015. Wintering population and diet of Great Cormorant Phalacrocorax carbo at the Eastern Macedonia and Thrace National Park, Greece. Cormorant Research Group Bulletin 8: 39-41.  https://drive.google.com/file/d/0Bzi_0A9HaiYEa0N0ZVZ3cWdWbG8/view?pref=2&pli=1

 

21. DIAKOU A., A.C. NORTE, I.L. CARVALHO, S. NUNCIO, M. NOVAKOVA. M. KAUTMAN, H. ALIVIZATOS, S. KAZANTZIDIS, O. SYNCHRA, I. LITERAK. 2016. Ticks and tick borne pathogens in wild birds in Greece. Parasitology  Research 115 (5): 2011-2016.  http://link.springer.com/article/10.1007/s00436-016-4943-3 

  

22. ALOUPI M., A. KARAGIANNI, S. KAZANTZIDIS, T. AKRIOTIS. 2017. Heavy metals in liver and brain of waterfowl from Evros Delta, Greece. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 72: 215-234. http://rdcu.be/oswu

 

23. KARMIRIS I., S. KAZANTZIDIS, P. PLATIS, Τ.G. PAPACHRISTOU. 2017. Diet selection by wintering Lesser White-fronted Goose Anser erythropus and the role of food availability. Bird Conservation International  27: 355 - 370. DOI: https://doi.org/10.1017/S0959270916000393

  

24. DIAKOU A., J.B. PEDROSO, C. SOARES, H. ALIVIZATOS, M. PANAGIOTOPOULOU, S. KAZANTZIDIS,  I. LITERAK, O. SYCHRA. 2017. Chewing lice from wild birds in northern Greece. Parasitology International  66: 699-706.  http://dx.doi.org/10.1016/j.parint.2017.07.003

 

25. VANGELUWE D., S. ROSENFELD, S. VOLKOV, S. KAZANTZIDIS , V.V. MOROSOV, D.O. ZAMYATIN, G. V. KIRTAEV. 2018. Migrations of Bewicks Swan (Cygnus bewickii) : New data on tagging the migration routes, stopovers and wintering sites. Biology Bulletin 45: 705-717. DOI: 10.1134/S1062359018070178

 

26. ILIOPOULOS G., C. ASTARAS, Y. LAZAROU, M. PETRIDOU, S. KAZANTZIDIS, M. WALTERT. 2019. Tools for co-existence: flandry corrals efficiently repels wild wolfs (Canis lupus) from experimental baiting sites. Wildlife Research 46 (6): 484-498. https:// doi.org/10.1071/WR/18146

 

27. KAZANTZIDIS S., E. KATRANA, T. NAZIRIDIS, T. KOMINOS, N. BUKAS, E. KARTA, D. BOUSBOURAS, D. PORTOLOU, C. ATAHASIOU. 2019. Glossy Ibis in Greece. SIS Conservation (Special issue: Glossy Ibis ecology and conservation): 27-32.   https://storkibisspoonbill.org/wp-content/uploads/2019/11/001_SISC_1_Full.pdf

 

28. NORTE A.C., G. MARGOS .....S. KAZANTZIDIS, .... I.L. de CARVALHO (42 authors). 2019. Host dispersal shapes the population structure of a tick-borne bacterial pathogen. Molecular Ecology  29 (3): 485-501 https://doi.org/10.1111/mec.15336

 

29. KAZANTZIDIS S., C. ASTARAS, I. VASILIASIS, E. MAKRYGIANNI, V. ILIAS, & G. SPYROGLOU. 2020. Factors affecting waterfowl hunting and harvest at the Evros delta, Greece. Belgian Journal of Zoology 150: 135-152. https://doi.org/10.26496/bjz.2020.77

 

30. L. FANG, J. ZHANG, Q. ZHAO,  D. SOLOVYEVA, D. VANGELUWE, S.B. ROZENFELD,  T. LAMERIS, Z. XU, I. BYSYKATOVA-HARMEY,  N. BATBAYAR, K. KONISHI, O.-K. MOON, B. HE, K. KOYAMA, S. MORIGUCHI,  T. SHIMADA, J. PARK, H. KIM,  G. LIU, B. HU, D. GAO, L. RUAN, T. NATSAGDORJ, B. DAVAASUREN, A. ANTONOV, A. MYLNIKOVA,  A. STEPANOV, G. KIRTAEV,  D. ZAMYATIN, S. KAZANTZIDIS, T. SEKIJIMA, I. DAMBA, H. LEE, B. ZHANG, Y. XIE, E.C. REES, L. CAO & A.D. FOX. 2020.  Two distinct flyways with different population trends of Bewick's Swan Cygnus columbianus bewickii in East Asia. Wildfowl 6 (Special issue): 13-42.  https://wildfowl.wwt.org.uk/index.php/wildfowl/article/view/2736

 

31. KAZANTZIDIS S., T. NAZIRIDIS, G. CATSADORAKIS, H. NIKOLAOU, E. MAKRIGIANNI. 2021. Status and population trends of Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis breeding in Greece. ARDEA 109:367-380. 

 

32. VASILIADIS I., I. KARMIRIS, S. KAZANTZIDIS, P. PLATIS, T. PAPACHRISTOU. 2022. Avian diversity and abundance in relation to season livestock presence and vegetaion cover in a Mediterranean coastal wetland. European Journal of Ecology 8(2): 1-17.

  

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 

1. GOUTNER V., H. JERRENTRUP, S. KAZANTZIDIS & K. POIRAZIDIS.1999. Population trends, disrtibution, ring recoveries and conservation of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in Greece. pp. 31-37. In: Meininger P.L., Hoogendoorn W., Flamant R. & Raevel P. (editors). Proceedings of the 1st International Mediterranean Gull Meeting, Le Portel, Pas - de- Calais, France, 4-7 September 1998, EcoNum, Bailleul.

 

2. KAZANTZIDIS S., T. NAZIRIDIS, M. PANAYOTOPOULOU, V. GOUTNER, K. POIRAZIDIS, Th. SKARTSI, Y. TSOUGRAKIS, M. MALAKOU & I. CHOGOELEV. 2000.The Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) in Greece during the period 1997-1999. pp.19-24. In: B. Ivanov (editor), International cooperation for the Pygmy cormorant conservation. International workshop. Hisar, Bulgaria, June 23-26, 2000. BSPB, ROS, Birdlife International, Green Balkans.

 

3. ANASTASIADIS E.T., M. SEFERLIS, E. FITOKA, E. MIHALATU, D. PAPADIMOS, S. KATSAVOUNI, A. APOSTOLAKIS, M. KATSAKIORI and S. KAZANTZIDIS. 2004. Restoration and conservation of the Kalohori Lagoon, Thessaloniki, Greece. In: Arianoutsou and Papanastasis (eds), Proceedings 10th MEDECOS Conference, April 25-May 1, 2004. Rhodes Greece. Millpress, Rotterdam, ISBN 90 5966 016 1. 

 

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων

1. ΓΚΟΥΤΝΕΡ Β., Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Ν. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ, Θ. ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Φ. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ, Δ. ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ, A. BΟNETTI and D. CARSS. 2000. Επισκόπηση των επιπτώσεων στην αλιεία από τον Κορμοράνο Phalacrocorax cardo, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλήψεις 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Διαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών. Σύλλογος Ιχθυολόγων Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000, σελ. 105-108. 

 

2. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. 2002. Διαχείριση υγροτόπων – Η περίπτωση της Βιστονίδας. Πρακτικά Συνεδρίου «Τεχνητοί υγρότοποι και ταμιευτήρες της Κρήτης: Αξίες - Λειτουργίες - Προοπτικές». Χανιά, 4-6 Μαρτίου 2002. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης (τα πρακτικά εκδόθηκαν σε CD).

 

3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Θ. ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ. 2003. Η επίδραση του Κορμοράνου Phalacrocorax carbo sinensis (Linnaeus, 1758) στα αλιεύματα της Λίμνης Κερκίνης. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου 2003, σελ. 235-238.

 

4. ΠΑΠΟΥΛΙΑ Σ., Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ και Γ. ΤΣΙΟΥΡΛΗΣ. 2003. Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Υπουργείο Γεωργίας – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 117-123 (υπό έκδοση).

 

5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ., Ρ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ και Α. ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ. 2003. Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Υπουργείο Γεωργίας – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 469 – 476.

 

6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Χ. ΤΟΣΚΟΣ. 2005. Η ορνιθοπανίδα στη λίμνη Καστοριάς. Στο: Βιοποικιλότητα και πλανητική αλλαγή: Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων – Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας», Μυτιλήνη 18-21 Νοεμβρίου 2004. Ένωση Ελλήνων Οικολόγων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. σελ. 93-98.

 

7. ΥΦΑΝΤΗΣ Γ. και Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ. 2005. Οι αποικίες των ερωδιών στην Ελλάδα. Στο: Βιοποικιλότητα και πλανητική αλλαγή: Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων – Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας», Μυτιλήνη 18-21 Νοεμβρίου 2004. Ένωση Ελλήνων Οικολόγων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. σελ. 265-271.

 

8. ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΣΤ., Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ και Γ. ΤΣΙΟΥΡΛΗΣ. 2005. Κατανομή στρουθιόμορφων πουλιών σε λιβάδια και δασικά οικοσυστήματα. Στο: Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Γ. Τσιόντσης (επιμελ. έκδοσης), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών - Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Βόλος 10-12 Νοεμβρίου 2004. σελ. 403-411.

 

9. ΠΛΑΤΗΣ Π., Θ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Σ. ΣΤΑΗΣ και Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ. 2006. Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου όρους. Στο: Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Γ. Τσιόντσης (επιμελ. έκδοσης), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών-Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Βόλος 10-12 Νοεμβρίου 2004. σελ. 485-491.

 

10. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ., Μ. ΝΟΙΔΟΥ, Θ. ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ, Ε. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ και Κ. ΠΟΙΡΑΖΙΔΗΣ. 2006. Αναλογία φύλου σε είδη της οικογένειας Αnatidae (Αves, Αnseriformes) που διαχειμάζουν σε υγροτόπους της βόρειας Ελλάδας. Στο: Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, «Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας». Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 147-157. 

 

11. ΤΟΣΚΟΣ Χ., Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ και Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ. 2006. Οι Χηνοπρίστες Mergus merganser (Aves, Αnseriformes) στη Λίμνη Καστοριάς. Στο: Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, «Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλκότητας». Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου 2006. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 383-387. 

 

12. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ., Μ. ΝΟΪΔΟΥ, Ε. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Φ. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ, Ε. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ, Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΚΑΚΑΛΗΣ, Ι. ΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ και Β. ΤΕΡΖΗΣ. 2007. Τι πουλιά θηρεύουν οι κυνηγοί στους υγροτόπους; Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Ανάπτυξη ορεινών περιοχών – Προστασία φυσικού περιβάλλοντος». Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 373-380. 

 

13. ΝΟΙΔΟΥ Μ., Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ και Α. ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ. 2007. Τα υδρόβια πουλιά στη λίμνη Άγρα-Βρυττών-Νησίου και τα μέτρα για τη διαχείριση τους. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Ανάπτυξη ορεινών περιοχών – Προστασία φυσικού περιβάλλοντος». Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 389-393. 

 

14. ΚΑΡΜΙΡΗΣ Η., Π. ΠΛΑΤΗΣ, Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ και Θ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. 2008. Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου Στο: K. Ματζανάς και Β. Παπαναστάσης (επιμ. έκδοσης), «Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες περιοχές». Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ. 173-178.

 

 

Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους / Βιβλία

 1. KAZANTZIDISS. & M. ANAGNOSTOPOULOU. 1996. Lake Koronia. pp. 67-81 (vol. II). Ιn: Morillo C. and J. L. Gonzalez (editors).Management of Mediterranean Wetlands.Case Studies (1-4).Med. Wet. - Ministerio de Medio Ambiente (Spain). 

 

2. KΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1996. Η Λίμνη Καστοριάς ή Λίμνη Ορεστιάδας. σελ. 195-203. Στο: Γεράκης Π. Α. και Ε. Θ. Κουτράκης. 1996. Ελληνικοί Υγρότοποι. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Λεύκωμα Εκδόσεων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας. Αθήνα.

 

3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1997. Τα Πουλιά. σελ. 557-573. Στο: Ντάφης Σ. κ.ά. (συντονιστές έκδοσης). Οδηγία 92/42/ΕΟΚ. Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Γεν. Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. 932 σελ. ISBN 960-751107-7.

 

4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2008. Οι ερωδιοί στην Ελλάδα. Στο: Α. Βοnetti. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα – 40 φυσικοί παράδεισοι. Εκδόσεις ROAD.  ISBN: 978-960-692-009-7, σελ. 87.

 

5. KARMIRIS H., S. KAZANTZIDIS and M. PANAGIOTOPOULOU. 2009. A note on the diet of the Lesser White-fronted Goose wintering in the Evros delta, Greece. In: Tolvanen, P., Oien I.J. and Ruokolainen, K. (eds.). Conservation of the Lesser White-fronted Goose on the European migration route. Final Report of the EU LIFE Nature project 2005-2009. WWF Finland Report 27 and NOF Rapportserie Report No 1-2009. pp. 68-70. 

 

6. ΠΟΙΡΑΖΙΔΗΣ Κ., Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και Γ. ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ. 2012. Δασική πανίδα. Στο: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ και Γ. ΚΑΤΣΑΔΩΡΑΚΗΣ (επιμέλεια έκδοσης). Το δάσος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. WWF Ελλάς, Αθήνα. Σελ. 43-59.

 

7. KAZANTZIDIS S. 2012. Case study No 1. Greece-Local use of visual/auditory deterrents to protect fishing sites on Lake Kerkini. In: Russell I., B. Broughton, T. Keller and D. Carss. The INTERCAFE Cormorant Management toolbox – Methods for reducing Cormorant problems at European fisheries. COST Action 635, Final Report. NERC Centre for Ecology and Hydrology. COST – European cooperation in Science and Technology. p. 66.

 

8. KAZANTZIDIS S. 2013. Status of the breeding population of Great Cormorants in Greece in 2012. In: Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J-Y. & van Eerden, M.R. (eds.) 2013. National reports from the 2012 breeding census of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in parts of the Western Palearctic. IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 106 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 22. pp. 117-120.   http://dce2.au.dk/pub/TR22.pdf

 

 

 Εκδόσεις

1. AΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ., Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ. 1994.Το Δέλτα του Αξιού. Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Θεσσαλονίκης - Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF - Eλλάς). 31 σελ. ISBN: 960-7506-02-2.

 

2. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ., Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και Π.Α. ΓΕΡΑΚΗΣ (συντονιστές έκδοσης). 1995.Προβλήματα 35 ελληνικών υγροτόπων και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υγροτόπων 1992-1994. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. 249 σελ.

 

3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Θ. ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ (εκδότες). 1999.Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus P., 1773). Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. Θεσσαλονίκη. 48 σελ. + 9 χάρτες. ISBN: 960-85566-6-x. pdf

 

4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Θ. ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ (εκδότες).1999. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Αnser erythropus L., 1758). Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. Θεσσαλονίκη. 28 σελ. + 3 χάρτες. 42. ISBN: 960-85566-7-8.  pdf

 

5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. (επιμέλεια έκδοσης). 2002.Διαχείριση ορνιθοπανίδας σε ορεινές – δασικές περιοχές. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., WWF Ελλάς. Θεσσαλονίκη, 80 σελ. ISBN: 960-86947-6-0.

 

6. KAZANTZIDIS S. 2005. Greece. In: D.N. Carss and M. Marzano (editors). Reducing the conflict between cormorants and fisheries on a pan-European scale – Summary and national overviews.NERC-Centre of Ecology and Hydrology – University of Durham, UK, pp. 154-170.

 

7. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2005. Ερωδιοί. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. ISBN: 960-86631-2-1. 116 σελ.

 

8. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ Γ., Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Τ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Δ. ΠΟΡΤΟΛΟΥ. 2015. Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στην Ελλάδα 1968-2006. Ανάλυση των πληθυσμών των χηνόμορφων (Anseriformes) και της Φαλαρίδας (Fulica atra). Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών. Αθήνα. ISBN: 978-960-6861-31-4. 255 σελ.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BMfwV7N6BM4%3d&tabid=925&language=el-GR

 

9. VOUGIOUKALOU M., S. KAZANTZIDIS, T. AARVAK (Eds). 2017. Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway. Special publication. LIFE+ 10 NAT/GR/000638 Project. HOS/BirdLife Greece, HAOD Forest Research Institute, NOF/BirdLife Narway report no 2017-2. https://www.researchgate.net/publication/320556405_Safeguarding_the_Lesser_White-fronted_Goose_Fennoscandian_population_at_key_staging_and_wintering_sites_within_the_European_flyway

 

 

Επιλεγμένα άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

 

Ημερήσιος τύπος

1. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1994. Κορώνεια και Βόλβη. Καθημερινή της Κυριακής (ένθετο Επτά ημέρες). Αφιέρωμα: Οι ελληνικοί υδροβιότοποι. Σελ. 20. Ημερομηνία: 11-12 -1994. 

 

2. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1998. Λαγγόνα και Νανόχηνα. Καθημερινή της Κυριακής (ένθετο Επτά ημέρες). Αφιέρωμα: Τα πουλιά στην Ελλάδα. Σελ. 19. Ημερομηνία: 19 -7-1998. 

 

3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1999. «H ορνιθοπανίδα της Γης απειλείται - Πουλιά υπό εξαφάνιση». ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ημερομηνία: 8-2-1999. 

 

4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2001. Καλοχώρι: σε οριακό σημείο η υποβάθμιση. ΤΟ ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Ημερομηνία: 4-3-2001. 

 

 

Περιοδικός τύπος

1. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1998. Λαγγόνα - Απειλούμενο είδος. ΟΙΩΝΟΣ (έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 5 (Μάρτιος - Μάιος 1998): 17. 

 

2. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Δ. ΤΣΙΑΡΑΣ. 1998. Η αναπαραγωγή των πουλιών στον υγρότοπο. Η Πλάβα (έκδοση του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Γαλλικού και αλυκών Κίτρους) 2: 12-15. 

 

3. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1999. Τεχνητές νησίδες για γλαρόνια. ΟΙΩΝΟΣ (έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 8 (Δεκ. 1998 - Φεβ. 1999): 27. 

 

4. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1999. Τα Φοινικόπτερα στην Ελλάδα. ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ 16 (Οκτώβριος 1999): 40-41. 

 

5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 1999. Η Λίμνη της Καστοριάς. ΟΙΩΝΟΣ (έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 12 (Δεκ. 1999 - Φεβ. 2000): 23. 

 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. και Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ. 2000. Τεχνητές νησίδες. ΟΙΩΝΟΣ (έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 14 (Ιούν. - Αύγ. 2000): 26. 

 

7. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. 2000. Τεχνητές νησίδες: ένα έτος μετά». ΟΙΩΝΟΣ (έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 15 (9-11/2000): 37. 

 

8. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Ρ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ. 2003. Ορνιθοπανίδα σε προστατευόμενες περιοχές – Προβλήματα διαχείρισης. Περιοδικό «ΕΘΙΑΓΕ» (τριμηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ) 12: 16-17. 

 

9. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2003. Το δέλτα Αξιού. ΟΙΩΝΟΣ (έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 18 (6/2003): 36-37. 

 

10. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2005. Η γρίπη των πουλερικών και τα υδρόβια πουλιά. Περιοδικό «ΕΘΙΑΓΕ» (τριμηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ) 21: 9-10.   http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/21/ethg21p9-10.pdf

 

11. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Σ., 2005. Ο ανταγωνισμός μεταξύ ψαράδων και κορμοράνων. Στο: Κυριάκος Ε. Σκορδάς και Περικλής Κ. Μπίρτσας (συντονιστές έκδοσης). ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2005, τα πάντα περί θήρας. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης: 62-65. 

 

12. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ., Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Γ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ και Τ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ. 2007. Οι μεσοχειμωνιάτικες σε αριθμούς. ΟΙΩΝΟΣ (τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 31: 14. 

 

13. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. και Μ. ΝΟΙΔΟΥ. 2008. Η έρευνα για τα υδρόβια πουλιά στους ελληνικούς υγροτόπους. ΕΘΙΑΓΕ (τριμηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ) 31: 4-7.   http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/31/ethg31p4-7.pdf

 

14. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2008. Η ορνιθοπανίδα σε ορεινές και δασικές περιοχές στην Ελλάδα. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 33 (Μάρτιος – Μάιος 2008): 13-14 

 

15. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2008. Οι ερωδιοί στην Ελλάδα. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 35 (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2008): 25-27. 

 

16. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2009. Οι ερωδιοί στην Ελλάδα. ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ (περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας) 15 (Ιούνιος 2009): 7. 

 

17. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΚΑΙ Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 2009. Η ιστορία των δακτυλιώσεων. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 39: 12-13. 

 

18. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Ε., Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ Θ. ΣΚΑΡΤΣΗ. 2009. Οι δακτυλιώσεις πουλιών στη βόρεια Ελλάδα. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 39: 18. 

 

19. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΚΑΙ Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Γ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Τ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ. 2009. Επανευρέσεις δακτυλιωμένων υδρόβιων πουλιών. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 39: 22-23.

 

20. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ: 2009. Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. ΕΘΙΑΓΕ (τριμηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ) 36: 4-9.   http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/36/eth36p4-9.pdf

 

21. ΚΑΡΜΙΡΗΣ Η. ΚΑΙ Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ. 2010. Έμμεσες επιπτώσεις του κυνηγιού στους ελληνικούς υγροτόπους: η περίπτωση της μολυβδίασης. ΕΘΙΑΓΕ (Τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας) 39: 20-21.    http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/39/ethg39p20-21.pdf

 

22. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2010. Βιοποικιλότητα και η ποικιλότητα των πουλιών στην Ελλάδα. ΕΘΙΑΓΕ (τριμηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ) 42: 18-20.   http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/42/ethg42p18-20.pdf

 

23. ΤΟΣΚΟΣ Χ., Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ. 2010. Η ιστορία των κύκνων στη λίμνης Καστοριάς. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 42: 26-27.

 

24. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2010. Βιοποικιλότητα και η ποικιλότητα των πουλιών στην Ελλάδα. ΕΘΙΑΓΕ (Τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας) 42: 18-20.

 

25. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. & Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ. 2012. Οι αποικίες των ερωδιών: 2η πανελλήνια απογραφή. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 49: 8-9.

 

26. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2012. Οι επιπτώσεις της θήρας στις χήνες που διαχειμάζουν στην Ελλάδα. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 49: 24-25

 

27. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2012. Οι αποικίες των Κορμοράνων  στην Ελλάδα το 2012. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 50: 8-9.

 

28. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι., Σ.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ & Β. ΗΛΙΑΣ. 2014. Το κυνήγι στο Δέλτα Έβρου και η Νανόχηνα. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 53: 30-31.

 

29. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. 2014. Ο ανταγωνισμός μεταξύ ψαράδων και κορμοράνων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αβοκέτα (Περιοδικό του Φορέα Διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου): 1-2: 22-24.

 

30. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. & Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. 2015. Ο αγώνας για την προστασία του πιο σπάνιου υδρόβιου πουλιού στην Ευρώπη, της Νανόχηνας. ΔΗΜΗΤΡΑ (περιοδική έκδοση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 6: 4-7.

http://www.elgo.gr/images/pdf/publications/demeter_magazine/Dhmhtra_10_.pdf

 

31. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. & Δ. ΠΟΡΤΟΛΟΥ. 2015. Οι αποικίες των ερωδιών: 3η πανελλήνια απογραφή. ΟΙΩΝΟΣ (Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας) 55: 8-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

SANI | IKOS

Written on 20/03/2024, 09:04 by Administrator
    Το Sani Resort ενώνει τις δυνάμεις του με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών για την προστασία του μοναδικού δάσους της Σάνης    - Στο Sani Resort,...