Αναζήτηση

 

Δρ. Κωνσταντίνος Ιωάννου

Κύριος Ερευνητής 


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 225)
Fax: 2310 461 341
e-mail: ioanko-at-fri-dot-gr
 

 
 

Σπουδές

 • Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων (2002).
 • Μεταπτυχιακή διατριβή, «Η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της διάνοιξης δάσους με την χρήση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού» Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2004).
 • Διδακτορική διατριβή, «Ανάπτυξη συστήματος λήψης αποφάσεων για την προστασία δασών και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς κινδύνους» Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2008).

Υποτροφίες

 • Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.
 • Υπότροφος Αριστείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.
 • Υπότροφός Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για νέους ερευνητές για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «AgroComp».

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα

 • 2009-2010: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Έμπειρο Σύστημα Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Κωνοφόρων ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας», Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.
 • 2011-2012: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου μετρήσεων τιμών διάβρωσης στην περιοχή του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σεϊχ Σου)», Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.
 • 2014-2016: Project ΙΚΥDA: Πρόγνωση Μελλοντικών Κλιματικών αλλαγών στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου.

Διακρίσεις

 • Χρηματικό έπαθλο απο το Ι.Σ.Ν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου LiCENsE - Low Cost sEnsor Network: A project for creating and deploying measuring sensor networks

Ευρεσιτεχνίες

 • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο "Υπολογιστική και Μετρητική Μονάδα για Δασικές, Γεωργικές και Γεωτεχνικές Εφαρμογές" 

 

Αντικείμενο Εργασίας

 • Δασική Πληροφορική και Εφαρμογές στην Δασική Πολιτική

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων και Έμπειρα Συστήματα για την εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής
 • Εθνική και Ευρωπαική Δασική Πολιτική 
 • Χωροθέτηση Επενδύσεων
 • Χωροθέτηση Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας
 • Υβριδικά Συστήματα Προγνώσεων (Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα - Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα).
 • Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων.
 • Ασαφής Λογική.
 • Ασύρματες Επικοινωνίες (LoRa, WiFi, Zigbee).
 • Internet of Things.
 • Ολοκληρωμένοι επαναπρογραμματιζόμενοι σταθμοί μετρήσεων.
 • Γενετικοί Αλγόριθμοι - Βελτιστοποίηση.
 • Visual C++, Visual C#, Visual Basic, PYTHON, Java, MySQL, Google API.
 

Επιβλέψεις Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών

 •  Επίβλεψη 12 Μεταπτυχιακών Διατριβών
 •  Συμμετοχή σε τριμελείς εξεταστικές επιτροπες 15 Μεταπτυχιακών Διατριβών
 • Συμμετόχή στις τριμελείς επιτροπές 2 διδακτορικών διατριβών
 • Συνεπιβλέπων 2 διδακτορικών διατριβών
 • Μέλος των επταμελών επιτροπών κρίσης 2 διδακτορικών διατριβών 
 

 


 
Αισθητήρες Δικτύου LoRa, Μετρήσεις σε Πραγματικό Χρόνο 

 

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Έργα

 

SANI | IKOS

Written on 20/03/2024, 09:04 by Administrator
    Το Sani Resort ενώνει τις δυνάμεις του με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών για την προστασία του μοναδικού δάσους της Σάνης    - Στο Sani Resort,...