Αναζήτηση

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2006-σήμερα)

 

2019-σήμερα.  Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών,Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα.

2018-2019.      Ερευνητής – Σχεδιασμός και διαχείριση έργου, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός. E+ Project: SuperGreenLabelFoods - Harmonization & Certificationofsuperfoods”.

2016- 2019.       Ερευνητής – Σχεδιασμός και διαχείριση έργου, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός. H2020 Project: BigPicnic: Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security.

2013-2016.      ΑνώτεροςΕρευνητής, BioSense Institute, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. FP7 PROJECT: ICT for Sustainability and Eco-Innovation.

2010-2013.      Ερευνητής, ΑΤΕΙΑνατολικήςΜακεδονίαςκαιΘράκης. LIFE Project: Building a structured indicator-based knowledge system for sustainable forest policy and management.

2013.               Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Χρηματοδότηση έρευνας, Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ.

2012.               Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΑΠΘ. Υποτροφία Αριστείας για Μεταδιδακτορική έρευνα.

2009-2013.      Επιτροπή Διαχείρισης Έργου, COSTAction. Development & harmonisation of new operational research & assessment procedures for sustainable forest biomass.

2006- 2009.     Δασολόγος - Διαχείριση   δασικού   οικοσυστήματος, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. INTERREG European Project: Balkan Botanic Garden of Kroussia (BBGK) forest area management. Actions for the emergence of the multifunctional of the BBGK through workshops and seminars.

2006.               Δασολόγος - Διαχείριση   δασικού   οικοσυστήματος, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. INTERREG European Project: Governance models for sustainable integrated rural development and multifunctional agriculture; networking and dissemination on the web.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2001-2013)

2001-2013.      Υπηρεσίες Δασολόγου. Πληθώρα Δασικών, Περιβ/κών Μελετών.

2006-2013.      Γεωργικός Σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2001-2006.      Διαχειριστής Έργων. Εφαρμογή Ελέγχων με Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα για Δήμους, Κτηματολόγιο Κύπρου. GEOINFOLtd.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2005-σήμερα)

 

2018-2019. Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε θέματα διαχείρισης Υδατικών Πόρων

2017.   Επιστημονικός συνεργάτης. ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Χωρικής Απόφασης με GIS.

2005-2013.      Επιστημονικός συνεργάτης. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μαθήματα: Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Δασική Βιομετρία, Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

2012.   Επισκέπτης Καθηγητής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: Χωρικός Σχεδιασμός πολλαπλών στόχων με τη χρήση εξελικτικών μεθόδων.

2012.   Επισκέπτης Καθηγητής. ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: Χωρικός Σχεδιασμός Υδατικών Πόρων.

 

REVIEWER

1.         Ecological Informatics

2.         International Journal of Geographical Information Science

3.         Computers and Electronics in Agriculture

4.         Sustainability, Resources, Conservation & Recycling

5.         Engineering Optimization

6.         WSEAS Transactions on Computers

7.         Open Journal of Soil Science (OJSS)

8.         International Journal of Hydrology Science and Technology (IJHST)

9.         International Conference on Protection and Restoration ΧΙ

10.       Technical Program Committee of SAI (Science and Information) Conference 2015

11.       WSEAS Transactions on Computers

12.       MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) – Sustainability

13.       Elsevier

14.       IASTED (International Association of Science and Technology for Development)

15.       Science Publications

 

OTHER EDITORIAL ROLES

Editorial Board Member in Journal of Applied Mathematics

 

ΑΛΛΑ

·         Επιστημονικός Συντονιστής ΔΥΟΠΠ ()

·         Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας (ΕΛΛΕΠΕΤ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...