Αναζήτηση

 

Δρ. Φώτιος Ξυστράκης

Εντεταλμένος Ερευνητής 


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 236)
Fax: 2310 461 341
e-mail:


 
 

Σπουδές     

  • Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. 
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης από στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Albert-Ludwigs Universität με βαθμό «άριστα με ύψιστη διάκριση» (summa cum laude). Αναγνώριση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ με αρ. πράξης: 6-166/19 Ιουλ. 2011 Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «The drought tolerance limit of European beech (Fagus sylvatica L.) stands on Mt. Olympus, NC Greece» (Επιβλέπων: Prof Dr Dr h.c. A. Reif, Ινστιτούτο Δασοκομίας).

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα    

 

Αντικείμενο Εργασίας

  •  Δασική Φυτοκοινωνιολογία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Γενικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, ταξινόμηση, οικολογία και χωρολογία φυτοκοινωνιολογικών μονάδων, τύπων οικοτόπων καθώς και των τυπικών τους ειδών με έμφαση στα δασικά οικοσυστήματα.
  • Εφαρμογές της φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη, αξιολόγηση οικοσυστημάτων, διατήρηση της φυτοποικιλότητας και των τύπων οικοτόπων

 

Δημοσιεύσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Προσκλήσεις έργου...

Written on 21/11/2022, 11:13 by Administrator
  Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου έργου με τίτλο: «Nature based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/03/2023, 11:22 by Administrator
  Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 13/03/2023, 10:09 by Administrator
O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο...