Αναζήτηση

Εργαστήριο άγριας πανίδας

 

1. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου πραγματοποιούνται συστηματικά δακτυλιώσεις στρουθιόμορφων και αρπακτικών πουλιών στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Στο διάστημα 2007-2012 δακτυλιώθηκαν συνολικά 2276 πουλιά. Συνοπτική αναφορά για τα είδη και τον αριθμό τους που δακτυλιώθηκαν στο αγρόκτημα μέχρι τώρα μπορείτε να βρείτε εδώ

Η δακτυλίωση πραγματοποιείται σε μόνιμη βάση (2-3 φορές το μήνα) και είναι ευπρόσδεκτος όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δρ Σάββα Καζαντζίδη (τηλ. 2310 461172, εσωτ. 214, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).  

 

2. Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των εργασιών για την ορνιθοπανίδα στην Ελλάδα που δημοσιεύτηκαν στο διάστημα από 1980 μέχρι 2005 στο http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1016&aID=345

 

3. Τελική αναφορά του προγράμματος "Επίδραση της θήρας στα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας"

 

Κεφάλαιο 1

Η βιβλιογραφική αναφορά στο παραπάνω κεφάλαιο είναι

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ., Μ. ΝΟΙΔΟΥ, Ε. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Φ. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ, Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ, Ε. ΚΑΚΑΛΗΣ, Ι. ΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ, Ι. ΜΕΛΙΑΔΗΣ, Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ και Β. ΤΕΡΖΗΣ. 2009. Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά. Σελ. 1-127. Στο: ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ.(συντονιστής έκδοσης),Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 243 σελ.

 

Κεφάλαιο 2

Η βιβλιογραφική αναφορά στο παραπάνω κεφάλαιο είναι:

Ακριώτης T., Μ. Αλούπη και Μ. Κουλουσαρής. 2009. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων Pb και διερεύνηση της εμφάνισης μολυβδίασης σε χηνόμορφα υδρόβια πτηνά από το Δέλτα του Έβρου. Σελ. 129 - 167. Στο: ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ.(συντονιστής έκδοσης),Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 243 σελ.

 

Κεφάλαιο 3

Η βιβλιογραφική αναφορά στο παραπάνω κεφάλαιο είναι:

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Θ., Π. ΠΛΑΤΗΣ, Σ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ και Η. ΚΑΡΜΙΡΗΣ. 2009. Δίαιτα θηρεύσιμων υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας και αγροτικών ζώων σε υγροτόπους. Σελ. 169-243. Στο: ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ.(συντονιστής έκδοσης),Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 243 σελ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣ ΙΔΕ

Written on 24/09/2020, 09:21 by Administrator
Ανακοίνωση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΕΣ ΙΔΕ την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/10/2020, 06:35 by Administrator
Πρόσκληση για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του...