Αναζήτηση

 

 


 

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 48 της 4ης/23-3-2022 Συνεδρίασης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2022».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

- Συμμετοχή στην προπαρασκευή, εξέταση δειγμάτων ξύλου και ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη χρήση στερεοσκοπίου και μικροσκοπίου για την παρουσία του νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus που αποτελεί οργανισμό καραντίνας για την Ελλάδα.

- Συμμετοχή στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έτους κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ το σχέδιο υποβολής της πρότασης μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Written on 16/08/2021, 15:26 by Administrator
    Σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγίες οι οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στην Χώρα μας. Άρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...

Written on 12/04/2022, 06:49 by Administrator
      Έχοντας υπόψη την αριθμ. 48 της 4ης/23-3-2022 Συνεδρίασης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/...