Αναζήτηση

 

Έχοντας υπόψη την αριθ. 55 απόφαση της 13ης /8-9-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» με τίτλο «Ανάδειξη βιωσιμότητας οικοσυστημάτων αγριελιάς για την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας»  με κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00152 που χρηματοδοτείτε από τα ΠΑΑ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα ενδιαφερόμαστε για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ως εξής:

ΕΡΓΟ Α

Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία ανάδοχος είναι η δημιουργία διαδικτυακών βάσεων δεδομένων απεικόνισης μετρήσεων και θέσεων εγκατάστασης πειραματικών επιφανειών με πληροφορίες για τους επί μέρους ελέγχους, έρευνες και αναλύσεις των δράσεων του προγράμματος. Επί πλέον, η χαρτογραφική απεικόνιση της βιομάζας με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων, καθώς και η διάδοση πληροφοριών και αποτελεσμάτων σε ειδική ιστοσελίδα.

ΕΡΓΟ Β

Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία ανάδοχος είναι η δημιουργία διαδικτυακών βάσεων δεδομένων απεικόνισης μετρήσεων και θέσεων εγκατάστασης πειραματικών δειγματοληπτικών επιφανειών  με πληροφορίες για τους επί μέρους ελέγχους, έρευνες και αναλύσεις των δράσεων του προγράμματος. Κατά δεύτερο λόγο, είναι η καταγραφή και ανάλυση δεδομένων βλάστησης και η αναγνώριση κατηγορικών βλάστησης σχετικά και με την αξιολόγηση αγροοικοσυστημάτων. Επιπλέον, είναι η συμμετοχή στη διάδοση πληροφοριών και αποτελεσμάτων σε ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα πρότασης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 15/09/2023, 07:02 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 55 απόφαση της 13ης /8-9-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 19/09/2023, 07:05 by Administrator
Έχοντας υπόψη την αριθ. 57 απόφαση της 13ης /08.09.2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...