Αναζήτηση

 

Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Καινοτόμες διαδικασίες δημιουργίας λειμώνων με είδη φυτών που περιέχουν αλληλοσυμπληρούμενα δευτερογενή βιοδραστικά συστατικά και πρακτικών βόσκησης για βέλτιστη διατροφή και αύξηση της παραγωγής ζωικών προϊόντων» με ακρωνύμιο: «ΒΙΟΠΡΟΒΑΤΟ» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Γνωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο. Ο/Η ανάδοχος θα απασχοληθεί στα ακόλουθα αντικείμενα: 

 

-        Πραγματοποίηση μετρήσεων της συμπεριφοράς και των δραστηριοτήτων των προβάτων σε βοσκήσιμες γαίες στην περιοχή της Δορκάδας Σερρών καθώς και ανάλυση δειγμάτων βλάστησης στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την εγκατάσταση καινοτόμων λειμώνων και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών βόσκησης.

-        Συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων πεδίου.

-        Επεξεργασία και ανάλυση εργαστηριακών δειγμάτων.

-        Συμμετοχή στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συγγραφή αναφορών και δημοσιεύσεων.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τπόδειγμα Πρότασης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:47 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 46 απόφαση  της  15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/11/2023, 06:49 by fri
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 47 απόφαση  της 15ης/31-10-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...