Αναζήτηση

Διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής.


Αυτή η δράση αποτελεί την συνέχεια της δράσης ‘Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και σχεδίου αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και κουρνιάσματος στο Δέλτα Έβρου.’ Σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο, σε αυτή τη φάση θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η δράση θα υλοποιηθεί κατά τα έτη 2013-2014 και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις στα ενδιαιτήματα:

α. αποκατάσταση των λιβαδιών

β. πιλοτική ρύθμιση της βοσκητικής πίεσης

γ. διαχείριση της βλάστησης στα νησίδες κουρνιάσματος  της Νανόχηνας.


Όταν ολοκληρωθούν οι δράσεις του προγράμματος, το διαχειριστικό σχέδιο με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές κριθούν αναγκαίο να περιληφθούν, θα ενσωματωθεί στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Με αυτό τον τρόπο οι διαχειριστικές ενέργειες για την προστασία της Νανόχηνας θα συνεχιστούν και μετά τη λήξη του προγράμματος.


alt


alt

Safeguarding the Lesser White- fronted Goose fennoscandian population

in key wintering and staging sites within the European flyway

(LIFE10 NAT/GR/000638)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣ ΙΔΕ

Written on 24/09/2020, 09:21 by Administrator
Ανακοίνωση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΕΣ ΙΔΕ την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/10/2020, 06:35 by Administrator
Πρόσκληση για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του...