Αναζήτηση

Διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής.


Αυτή η δράση αποτελεί την συνέχεια της δράσης ‘Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και σχεδίου αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας και κουρνιάσματος στο Δέλτα Έβρου.’ Σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο, σε αυτή τη φάση θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η δράση θα υλοποιηθεί κατά τα έτη 2013-2014 και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις στα ενδιαιτήματα:

α. αποκατάσταση των λιβαδιών

β. πιλοτική ρύθμιση της βοσκητικής πίεσης

γ. διαχείριση της βλάστησης στα νησίδες κουρνιάσματος  της Νανόχηνας.


Όταν ολοκληρωθούν οι δράσεις του προγράμματος, το διαχειριστικό σχέδιο με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές κριθούν αναγκαίο να περιληφθούν, θα ενσωματωθεί στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Με αυτό τον τρόπο οι διαχειριστικές ενέργειες για την προστασία της Νανόχηνας θα συνεχιστούν και μετά τη λήξη του προγράμματος.


alt


alt

Safeguarding the Lesser White- fronted Goose fennoscandian population

in key wintering and staging sites within the European flyway

(LIFE10 NAT/GR/000638)

SANI | IKOS

Written on 20/03/2024, 09:04 by Administrator
    Το Sani Resort ενώνει τις δυνάμεις του με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών για την προστασία του μοναδικού δάσους της Σάνης    - Στο Sani Resort,...