Αναζήτηση

 

Dr. Mariangela Fotelli

Principal Researcher


Hellenic Agricultural Organization - Demeter
Forest Research Institute
Vasilika 570 06, Thessaloniki
 
Tel.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (ext. 238)
Fax: 2310 461 341
e-mail:fotelli-at-fri-dot-gr
ORCHID ID: https://orcid.org/0000-0002-9310-5017

 

Education

 • 1998: Degree from the Department of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki
 • 2002: PhD in Forest Ecophysiology, Albert-Ludwig University of Freiburg, Germany.

  

Postdoctoral Research

 • 2003-2005: Forest Research Institute of Thessaloniki, Project: ΙΚΥDA “Water relations and nitrogen nutrition of European beech at the southern limit of its geographical distribution”
 • 2005-2006: Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens, Project PYTHAGORAS ΙΙ: «Study of the molecular and biochemical mechanisms for the establishment of the symbiotic relationship between rhizobia and legumes and of the rhizobial function”.
 • 2006-2008: Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens, Bilateral Greek-Australian project: Plants’ functional diversity in xerothermic environments: A study based on advanced technologies”.
 • 2008: Forest Research Institute of Thessaloniki: Bilateral USA-Greek project: “Application of advanced technologies for assessing the water balance of forest ecosystems”
 • 2009-2010: Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens. Project: IKYDA “Application of advanced technologies for studying the carbon cycle of the symbiosis between the legume Lotus japonicus and the nitrogen-fixing Mesorhizobium loti.”
 • 2010-2015: Forest Research Institute of Thessaloniki, Project: FunDivEUROPE “Functional significance of forest diversity in Europe».
 • 2015-2017: Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources. Project: “Study of the N balance in representative forest ecosystems in Europe”.
   

Position in FRI

 • Forest Ecophysiology

 

 

Research Interests

 • Physiological processes in forest ecosystems
 • Forest trees & ecosystem responses to biotic – abiotic effects
 • Forest restoration
 • Woody plant stock traits
 • Forest biodiversity 

   

Current Projects

 • COFORMIT (Contribution FORest MITigation): Contribution of the tree planted land of West Macedonia lignite center to protection of environment and mitigation of climate change. (Website
 • IKYDA - FUTUREOAKS: Selection and implementation of oak provenances for future climate scenarios in Greece and Germany. Funding: DAAD.

   

 • CARTON: CARbon functional Traits and their OptimisatioN (funded by ANR 2020-2024
 • “ECOCARBON – Assessement of the carbon footprint of Sani forest ecosystem”
 • "ECOSERVISES - Protection and demonstration of the ecosystem services of Sani Forest"

  "COST ACTION CLEANFOREST: Joint Effects of Climate Extremes and Atmospheric Deposition on European Forests"

   

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC NETWORKS:

 

1. LTER – Long Term Ecosystem Research / LTER GREECE. Sani Environmental Observatory – SEO, https://www.lter-greece.gr/sites/sani-environmental-observatory/
https://deims.org/4c875c34-27f9-4ae5-9790-460ee47924d2
2. ICP Forests program (http://icp-forests.net/) / Expert Panel on Crown Condition and Damage Causes, Working Group: Mechanisms and physiology of tree crown defoliation.

 

Publications

More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/04/2024, 07:33 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 23 απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 24/04/2024, 08:07 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 24απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/05/2024, 08:36 by Administrator
    Έχοντας υπόψη την αριθ. 13απόφαση της 8ης/14-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 30/05/2024, 05:01 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 26 απόφαση της 23/05/2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 27/06/2024, 07:21 by Administrator
    Έχοντας υπόψη την αριθ. 14απόφαση της 11ης/19-06-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...