Αναζήτηση

 

Dr. Ilias Karmiris 

Assistant Researcher


Hellenic Agricultural Organization - Demeter
Forest Research Institute
Vasilika 570 06, Thessaloniki
 
Tel.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (ext. 241)
Fax: 2310 461 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Education

 • Bachelor Degree School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, (1998).
 • M.Sc. Thesis, “Post-release behavior of intensive-reared European hares (Lepus europaeus)” School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, (2002).
 • Ph.D. Dissertation, “Influences of livestock grazing intensity on the diet composition and the behaviour of herbivores”, School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, (2006).
 • International Intensive Seminar: Mountain Forest for Production and Protection, Austria (Innsbruck - Galtür), Italy (Burgeiss - Alto Adige) and Switzerland (Offenpass Area), University of Agricultural Sciences of Vienna, BOKU, (2002).

  

Award - Scholarships

 • Scholarship and Award, Bachelor Degree, State Scholarships Foundation – IKY, 1995-96 training year.
 • Scholarship, M.Sc. Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, (2000).
 • Scholarship of Excellence, Ph.D. Dissertation, Research Committee, Aristotle University of Thessaloniki (2004).
 • Scholarship of Excellence, Postdoctoral Research, Research Committee, Aristotle University of Thessaloniki (2011).

 

Postdoctoral Research

 • Effect of hunting on aquatic avian species, (2006 - 2008).
 • System of environmental and sustainability indicators for Thessaloniki, (2006 - 2008).
 • Habitat improvement for European hare and mountain partridge by sowing appropriate plant species, (2008 - 2009).
 • Creation of biodiversity database on terrestrial and fresh water habitats in Greece, (2009).
 • Restoration of post-fire vegetation in broadleaved shrublands, (2009 - 2010).
 • Study on the impact of climate change on forest ecosystems, (2010 - 2011).
 • Impacts of natural and anthropogenic factors on the behavior of herbivores (2011). 
 • LIFE10NAT / GR / 638 Safeguarding the Lesser White - fronted Goose Fennoscandian population at key staging and wintering sites within the European flyway, (2012 - 2016).
 • Multiple management of wet meadows for the benefit of livestock farming and wildlife conservation. AGROetak, Forest Research Institute, (2014 - 2015).

 

Position in FRI

Rangeland Ecology and Management - Animal Species Interactions and Grazing Management

 

 

Research Interests

 • Multiple management of grazing lands
 • Behavior and nutrition of herbivores
 • Livestock - wild herbivores interactions
 • Plant - animal interactions
 • Restoration of disturbed areas
 • Impact of anthropogenic activities and climate change on grazing lands and herbivores

 

 

Publications

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ...

Written on 09/03/2021, 09:41 by Administrator
      Άρθρο του Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρ Θωμά Παπαχρήστου σχετικά με την Συμβολή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στη Διαχείριση, Διατήρηση,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:40 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 15:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Παρακολούθηση των ειδών Dryonis nitedula (δενδρομυωξός) και Muscardinus avellanarius (βουνομυωξός) και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:47 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Β΄ Ομάδα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 10/03/2021, 16:51 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα " Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310"   Έχοντας υπόψη την...