Αναζήτηση

Δρ. Σπανός Κωνσταντίνος

 
 • Διευθυντής Ερευνών

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.207)
Fax: 2310 461 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σπουδές

 • Πτυχίο Δασολογίας (1982), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (MPhil) (1992), School of Agricultural and Forest Sciences, U.C.N.W., Bangor, Μεγάλη Βρετανία (με πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού του Ε.Μ.Π.).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (1995), Πανεπιστήμιο του Aberdeen, Μεγάλη Βρετανία (με πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού του I.K.Y.).

Μεταδιδακτορική εκπαίδευση:

 • Εκπόνηση μεταδιδακτορικού έργου στη Γενετική Πληθυσμών (1996), The Swedish Agricultural University, Dep. of Forest Genetics and Plant Physiology, Umea, Σουηδία.

Αντικείμενο εργασίας

 • Δασική Γενετική
 • Βελτίωση Δασικών Ειδών
 • Μοριακή Γενετική - Βιοτεχνολογία
 • Ταχυαυξή πλατύφυλλα - Παραγωγή βιομάζας
 • Προστασία των Δασικών Γενετικών Πόρων
 • Δασική Βιοποικιλότητα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Γενετική ποικιλότητα δασικών ειδών
 • Γενετική πληθυσμών
 • Εγκατάσταση/Εγγραφή σποροπαραγωγών συστάδων
 • Εγκατάσταση/Εγγραφή σποροπαραγωγών κήπων
 • Τράπεζες Γενετικού Υλικού
 • Γενετική βελτίωση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτήρων  κωνοφόρων/πλατυφύλλων
 • Γενετική Bελτίωση της λεύκης και άλλων ταχυαυξών πλατυφύλλων
 • Μοριακή Γενετική - Βιοτεχνολογία
 • Βιομάζα - Βιοενέργεια
 • Προστασία των δασικών γενετικών πόρων
 • Βιοποικιλότητα - Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣ ΙΔΕ

Written on 24/09/2020, 09:21 by Administrator
Ανακοίνωση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΕΣ ΙΔΕ την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 07/10/2020, 06:35 by Administrator
Πρόσκληση για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του...