Αναζήτηση

 

Δρ. Φώτιος Ξυστράκης

Εντεταλμένος Ερευνητής 


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 236)
Fax: 2310 461 341
e-mail:


 
 

Σπουδές     

  • Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. 
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης από στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Albert-Ludwigs Universität με βαθμό «άριστα με ύψιστη διάκριση» (summa cum laude). Αναγνώριση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ με αρ. πράξης: 6-166/19 Ιουλ. 2011 Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «The drought tolerance limit of European beech (Fagus sylvatica L.) stands on Mt. Olympus, NC Greece» (Επιβλέπων: Prof Dr Dr h.c. A. Reif, Ινστιτούτο Δασοκομίας).

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα    

 

Αντικείμενο Εργασίας

  •  Δασική Φυτοκοινωνιολογία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Γενικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, ταξινόμηση, οικολογία και χωρολογία φυτοκοινωνιολογικών μονάδων, τύπων οικοτόπων καθώς και των τυπικών τους ειδών με έμφαση στα δασικά οικοσυστήματα.
  • Εφαρμογές της φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη, αξιολόγηση οικοσυστημάτων, διατήρηση της φυτοποικιλότητας και των τύπων οικοτόπων

 

Δημοσιεύσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Written on 16/08/2021, 15:26 by Administrator
    Σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγίες οι οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στην Χώρα μας. Άρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας...